Tandlagning

När du av någon anledning behöver återskapa mindre delar av tanden (t.ex. pga att tanden skadats av ett kariesangrepp, tanden har en mindre spricka eller en bit av tanden knäckts) är en tandlagning förstahandsalternativet. Vi använder oss av ett plastmaterial som har samma vita färg som din tand och som vi formar som en tand innan den härdas så att den blir hård och motståndskraftig. Om biten som skall lagas är för stor för att en lagning skall vara hållbar finns istället alternativet tandkrona.

Osynlig Tandställning Malmö