Tandimplantat

Om du saknar en eller flera tänder finns flera sätt att ersätta dessa på, genom avtagbara proteser, tandstödda broar samt tandimplantat.

Med tandimplantat menar vi att man installerar en skruv som oftast består av Titan (finns även i materialet Zirconia) i käkbenet som sedan fungerar som en rot för den blivande kronan i munnen. Efter att tandimplantatet läkt fast skruvar vi på en krona om enbart en tand skall ersättas, eller en bro som lutar sig på flera tandimplantat om det är flera tänder som skall ersättas. 

För att vi värnar om din säkerhet behöver vi oftast göra en noggrannare röntgenutredning inför ingreppet. Du är sedan bedövad under hela ingreppet och skall därför inget känna. Sedan måste vi låta tandimplantatet läka fast i käkbenet innan vi framställer en porslinstand som man fäster till tandimplantatet.