Skalfasader | Veneers

Skalfasader (engelska “veneers”) är en behandling då vi applicerar en tunn fasad på tandens synliga yta för att på så sätt ändra dess form, färg och till viss del dess position för att ge dig ett nytt leende efter dina önskemål. Beroende på hur det tänkta resultatet skall se ut behöver man ibland inte slipa på tanden alls och ibland slipa bara lite för att det skall få plats med en fasad på tanden.

Ibland kan denna behandling behöva kombineras med andra behandlingar i den estetiska/kosmetiska behandlingskategorin som t.ex osynlig tandställning eller tandblekning. Se kosmetisk/estetisk tandvård i så fall för att förstå hur behandlingen går till.