Tandproteser

Tandproteser finns i form av antingen helproteser som ersätter samtliga tänder i en käke eller delproteser som ersätter delar av bettet i en käke och som fäster till kvarvarande tänder i samma käke. Proteserna finns i olika material beroende på hur den skall användas och finns huvudsakligen i materialen: akryl, valplast eller akryl i kombination med metall. Proteserna kan vara av tillfällig natur, t.ex. i väntan på läkning inför en implantatbehandling eller avsedda som en permanent lösning för en lång tid framåt i tiden.