Akuttandvård

Vi vill finnas där för dig när du behöver vår hjälp som allra mest. Om ingen tid finns inom ett rimligt tidsspann vid onlinebokning så ring kliniken så hjälper vi dig snabbare.